Nguy hiểm dây leo trùm đường dây điện

Nguy hiểm dây leo trùm đường dây điện. Ảnh Đặng Đức.
Nguy hiểm dây leo trùm đường dây điện. Ảnh Đặng Đức.
Nguy hiểm dây leo trùm đường dây điện. Ảnh Đặng Đức.
Lên top