Nguồn nước nhiễm mặn nghiêm trọng, vùng rau lớn nhất ở Đà Nẵng bỏ hoang

Nước nhiễm mặn, giàn mướp của người dân bị chết khô. Ảnh: Lan Anh
Nước nhiễm mặn, giàn mướp của người dân bị chết khô. Ảnh: Lan Anh
Nước nhiễm mặn, giàn mướp của người dân bị chết khô. Ảnh: Lan Anh
Lên top