Người tung tin giấy nợ 5 tỉ đồng giả của Hoài Linh sẽ bị xử phạt ra sao?

Nghệ sĩ Hoài Linh dính ồn ào "hợp đồng vay tiền giả". Ảnh: NSCC
Nghệ sĩ Hoài Linh dính ồn ào "hợp đồng vay tiền giả". Ảnh: NSCC
Nghệ sĩ Hoài Linh dính ồn ào "hợp đồng vay tiền giả". Ảnh: NSCC
Lên top