Người từ địa phương khác muốn vào Hà Nội cần điều kiện gì?

Lực lượng chức năng làm việc tại các chốt kiểm soát. Ảnh: Đức Thiện (Chụp ngày 11.8)
Lực lượng chức năng làm việc tại các chốt kiểm soát. Ảnh: Đức Thiện (Chụp ngày 11.8)
Lực lượng chức năng làm việc tại các chốt kiểm soát. Ảnh: Đức Thiện (Chụp ngày 11.8)
Lên top