Người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 được hưởng trợ cấp thế nào?

Người làm công việc lấy mẫu sẽ được hưởng phụ cấp theo quy định. Ảnh Đức Long
Người làm công việc lấy mẫu sẽ được hưởng phụ cấp theo quy định. Ảnh Đức Long
Người làm công việc lấy mẫu sẽ được hưởng phụ cấp theo quy định. Ảnh Đức Long
Lên top