Người tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC được nhận trợ cấp

Chế độ cho người tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy. Ảnh minh họa: LDO.
Chế độ cho người tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy. Ảnh minh họa: LDO.
Chế độ cho người tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top