Người tham gia BHYT được đổi lại thẻ BHYT trong trường hợp nào?

Người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để đi khám chữa bệnh. Ảnh: BHXH
Người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để đi khám chữa bệnh. Ảnh: BHXH
Người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để đi khám chữa bệnh. Ảnh: BHXH
Lên top