Người nước ngoài ở TPHCM khám BHYT ở bệnh viện nào?

Có 15 cơ sở y tế tại TPHCM nhận khám, chữa bệnh BHYT cho người nước ngoài.
Có 15 cơ sở y tế tại TPHCM nhận khám, chữa bệnh BHYT cho người nước ngoài.
Có 15 cơ sở y tế tại TPHCM nhận khám, chữa bệnh BHYT cho người nước ngoài.
Lên top