Người níu giữ sắc hương làng hoa Ngọc Hà

Xác một chiếc B52 nằm lại như chứng tích về một thời lửa bom ác liệt
trên vùng đất hoa. Ảnh: Minh Thiện.
Xác một chiếc B52 nằm lại như chứng tích về một thời lửa bom ác liệt trên vùng đất hoa. Ảnh: Minh Thiện.
Xác một chiếc B52 nằm lại như chứng tích về một thời lửa bom ác liệt trên vùng đất hoa. Ảnh: Minh Thiện.
Lên top