Người nhận 2.000 đồng hỗ trợ thiệt hại do bão: "Tôi chờ từ 14h đến 17h, cứ tưởng đùa"

Người phụ nữ ở Quảng Nam nhận hỗ trợ thiệt hại do bão chỉ với 2.000 đồng. Ảnh: Chụp màn hình
Người phụ nữ ở Quảng Nam nhận hỗ trợ thiệt hại do bão chỉ với 2.000 đồng. Ảnh: Chụp màn hình
Người phụ nữ ở Quảng Nam nhận hỗ trợ thiệt hại do bão chỉ với 2.000 đồng. Ảnh: Chụp màn hình
Lên top