Người nghệ sĩ càng phải biết khước từ, từ bỏ quảng cáo “láo”

Một số nghệ sĩ, nhân vật showbiz quảng cáo từ thực phẩm chức năng "láo" đến tiền ảo đa cấp. Ảnh chụp màn hình.
Một số nghệ sĩ, nhân vật showbiz quảng cáo từ thực phẩm chức năng "láo" đến tiền ảo đa cấp. Ảnh chụp màn hình.
Một số nghệ sĩ, nhân vật showbiz quảng cáo từ thực phẩm chức năng "láo" đến tiền ảo đa cấp. Ảnh chụp màn hình.
Lên top