Người lao động nghỉ việc cần báo trước bao nhiêu ngày

Người lao động nghỉ việc cần báo trước bao nhiêu ngày? Ảnh minh họa: Đức Long.
Người lao động nghỉ việc cần báo trước bao nhiêu ngày? Ảnh minh họa: Đức Long.
Người lao động nghỉ việc cần báo trước bao nhiêu ngày? Ảnh minh họa: Đức Long.
Lên top