Người lao động đã mất việc lại bị công ty “giam” tiền đặt cọc

Nhóm đại diện 33 người lao động tại tỉnh Nam Định vừa bị mất việc làm, vừa chưa được doanh nghiệp trả lại tiền đặt cọc trao đổi với PV. Ảnh: Trung Du
Nhóm đại diện 33 người lao động tại tỉnh Nam Định vừa bị mất việc làm, vừa chưa được doanh nghiệp trả lại tiền đặt cọc trao đổi với PV. Ảnh: Trung Du
Nhóm đại diện 33 người lao động tại tỉnh Nam Định vừa bị mất việc làm, vừa chưa được doanh nghiệp trả lại tiền đặt cọc trao đổi với PV. Ảnh: Trung Du
Lên top