Người lao động có thể đóng Bảo hiểm xã hội một lần để hưởng lương hưu?

Khai thác than ở độ sâu 300 mét. Ảnh minh hoạ Nguyễn Hùng.
Khai thác than ở độ sâu 300 mét. Ảnh minh hoạ Nguyễn Hùng.
Khai thác than ở độ sâu 300 mét. Ảnh minh hoạ Nguyễn Hùng.
Lên top