Người lao động có bị giữ chứng chỉ, văn bằng không?

Bộ luật lao động 2019 quy định người sử dụng lao động không được giữ giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động. Ảnh: Lê Hoa
Bộ luật lao động 2019 quy định người sử dụng lao động không được giữ giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động. Ảnh: Lê Hoa
Bộ luật lao động 2019 quy định người sử dụng lao động không được giữ giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động. Ảnh: Lê Hoa
Lên top