Người khuyết tật được “phù phép” đi xuất khẩu lao động rồi tử vong: Ai chịu trách nhiệm?

Một năm trôi qua, anh Đinh Văn Chính vẫn chưa nhận được thi thể mẹ. Ảnh: PV
Một năm trôi qua, anh Đinh Văn Chính vẫn chưa nhận được thi thể mẹ. Ảnh: PV
Một năm trôi qua, anh Đinh Văn Chính vẫn chưa nhận được thi thể mẹ. Ảnh: PV
Lên top