“Người hùng” lệch lạc, “thần tượng” kì quặc và “hố đen” thị hiếu

Khá "bảnh" là nhân vật gây dư luận phản ứng trên mạng những ngày qua.
Khá "bảnh" là nhân vật gây dư luận phản ứng trên mạng những ngày qua.
Khá "bảnh" là nhân vật gây dư luận phản ứng trên mạng những ngày qua.
Lên top