Người Hải Phòng xếp hàng từ 5 giờ sáng, đợi nửa ngày mua bánh trung thu

Tình trạng đông đúc chờ mua bánh trung thu tại tuyến phố Cầu Đất (Hải Phòng) những ngày gần đây. Ảnh MD
Tình trạng đông đúc chờ mua bánh trung thu tại tuyến phố Cầu Đất (Hải Phòng) những ngày gần đây. Ảnh MD
Tình trạng đông đúc chờ mua bánh trung thu tại tuyến phố Cầu Đất (Hải Phòng) những ngày gần đây. Ảnh MD
Lên top