Người Hải Phòng đeo khẩu trang mọi lúc, mọi nơi chống dịch COVID-19

Học sinh Hải Phòng đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Ảnh ĐL
Học sinh Hải Phòng đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Ảnh ĐL
Học sinh Hải Phòng đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Ảnh ĐL
Lên top