Người dân vẫn gặp khó trong điều chỉnh thông tin tiêm vaccine COVID-19

Một số người dân vẫn gặp khó chưa điều chỉnh được thông tin tiêm chủng. Ảnh: CMH
Một số người dân vẫn gặp khó chưa điều chỉnh được thông tin tiêm chủng. Ảnh: CMH
Một số người dân vẫn gặp khó chưa điều chỉnh được thông tin tiêm chủng. Ảnh: CMH
Lên top