Người dân tự phát rời vùng dịch, miền Trung có nguy cơ vỡ trận

Người dân rời vùng dịch TP.Hồ Chí Minh bằng xe máy nằm la liệt ở địa phận thành phố Đà Nẵng để chờ đi ra Huế và các tỉnh Bắc miền Trung tối 29.7
Người dân rời vùng dịch TP.Hồ Chí Minh bằng xe máy nằm la liệt ở địa phận thành phố Đà Nẵng để chờ đi ra Huế và các tỉnh Bắc miền Trung tối 29.7
Người dân rời vùng dịch TP.Hồ Chí Minh bằng xe máy nằm la liệt ở địa phận thành phố Đà Nẵng để chờ đi ra Huế và các tỉnh Bắc miền Trung tối 29.7
Lên top