Người dân TPHCM khi nào được ra đường khi thực hiện Chỉ thị 16 tăng cường?

TPHCM tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 với các giải pháp mạnh hơn đến ngày 1.8. Ảnh: Anh Tú.
TPHCM tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 với các giải pháp mạnh hơn đến ngày 1.8. Ảnh: Anh Tú.
TPHCM tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 với các giải pháp mạnh hơn đến ngày 1.8. Ảnh: Anh Tú.
Lên top