Người dân sao có thể yên tâm khi tội phạm vẫn còn trong “trứng nước"

Hai thanh niên ngang nhiên xông vào một cửa hàng trên địa bàn quận Tân Phú để cướp tài sản vào 27.3.2020 - Ảnh cắt từ clip
Hai thanh niên ngang nhiên xông vào một cửa hàng trên địa bàn quận Tân Phú để cướp tài sản vào 27.3.2020 - Ảnh cắt từ clip
Hai thanh niên ngang nhiên xông vào một cửa hàng trên địa bàn quận Tân Phú để cướp tài sản vào 27.3.2020 - Ảnh cắt từ clip
Lên top