Người dân phòng chống COVID-19 nên có phương tiện phòng hộ cá nhân gì?

Người dân nên có đồ phòng hộ cá nhân để phòng, chống COVID-19. Ảnh minh họa: LDO
Người dân nên có đồ phòng hộ cá nhân để phòng, chống COVID-19. Ảnh minh họa: LDO
Người dân nên có đồ phòng hộ cá nhân để phòng, chống COVID-19. Ảnh minh họa: LDO
Lên top