Người đàn ông nghèo làm bảo vệ gần 2 tháng chỉ ứng được 1 triệu đồng

Người đàn ông nghèo làm bảo vệ gần 2 tháng nhưng chỉ ứng được 1 triệu đồng đổ xăng. Ảnh: Đình Trọng
Người đàn ông nghèo làm bảo vệ gần 2 tháng nhưng chỉ ứng được 1 triệu đồng đổ xăng. Ảnh: Đình Trọng
Người đàn ông nghèo làm bảo vệ gần 2 tháng nhưng chỉ ứng được 1 triệu đồng đổ xăng. Ảnh: Đình Trọng
Lên top