Người dân ngao ngán vì bờ kè xuống cấp, nước hồ Trúc Bạch ô nhiễm

Lên top