TRẠM THU PHÁT TÍN HIỆU THÔNG TIN DI ĐỘNG KHÔNG ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN Ở PHƯỜNG YÊN HÒA (CẦU GIẤY):

Người dân mong mỏi cưỡng chế, di dời

Trạm BTS không đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật. Ảnh: PV
Trạm BTS không đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật. Ảnh: PV