Người dân lo lắng về sự xuống cấp nghiêm trọng của di tích pháo đài Xuân Tảo

Ông Bồn chỉ những vết bóc trên pháo đài Xuân Tảo. Ảnh: CAO NGUYÊN
Ông Bồn chỉ những vết bóc trên pháo đài Xuân Tảo. Ảnh: CAO NGUYÊN
Ông Bồn chỉ những vết bóc trên pháo đài Xuân Tảo. Ảnh: CAO NGUYÊN