Người dân “kêu trời” vì ô nhiễm từ cơ sở sản xuất bêtông

Bụi bẩn mù trời khi các xe trọng tải lớn của công ty Vinh Thành đi vào khu dân cư. Ảnh: T.T
Bụi bẩn mù trời khi các xe trọng tải lớn của công ty Vinh Thành đi vào khu dân cư. Ảnh: T.T
Bụi bẩn mù trời khi các xe trọng tải lớn của công ty Vinh Thành đi vào khu dân cư. Ảnh: T.T
Lên top