Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Ngãi:

Người dân kêu trời vì bị chợ gây hôi thối vô kể

Nước thải từ các gian hàng hải sản tràn ra cả đường và bốc mùi tanh hôi.
Nước thải từ các gian hàng hải sản tràn ra cả đường và bốc mùi tanh hôi.