Người dân dựng lán tại công trường cụm công nghiệp để đòi đường

Người dân ở xã Quang Tiến, TP Hòa Bình dựng lán, tập trung để đòi đường đi. Ảnh: NDCC.
Người dân ở xã Quang Tiến, TP Hòa Bình dựng lán, tập trung để đòi đường đi. Ảnh: NDCC.
Người dân ở xã Quang Tiến, TP Hòa Bình dựng lán, tập trung để đòi đường đi. Ảnh: NDCC.
Lên top