Người dân đăng ký nhận hỗ trợ lương thực qua Zalo thế nào?

Cách đăng ký nhận hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm bằng Zalo. Ảnh chụp màn hình.
Cách đăng ký nhận hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm bằng Zalo. Ảnh chụp màn hình.
Cách đăng ký nhận hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm bằng Zalo. Ảnh chụp màn hình.
Lên top