Người dân Đà Nẵng tiếp nước, suất ăn cho y bác sĩ chống dịch

Người dân Đà Nẵng tiếp sức bằng lương thực cho y bác sĩ chống dịch. Ảnh: Ngọc Thanh
Người dân Đà Nẵng tiếp sức bằng lương thực cho y bác sĩ chống dịch. Ảnh: Ngọc Thanh
Người dân Đà Nẵng tiếp sức bằng lương thực cho y bác sĩ chống dịch. Ảnh: Ngọc Thanh
Lên top