Người dân Đà Nẵng mua sắm Tết tiết kiệm, hạn chế “mâm cao cỗ đầy”

Người dân Đà Nẵng mua sắm Tết tiết kiệm, hạn chế “mâm cao cỗ đầy”. Ảnh: TT
Người dân Đà Nẵng mua sắm Tết tiết kiệm, hạn chế “mâm cao cỗ đầy”. Ảnh: TT
Người dân Đà Nẵng mua sắm Tết tiết kiệm, hạn chế “mâm cao cỗ đầy”. Ảnh: TT
Lên top