Người dân Đà Nẵng đồng tình nếu phải "đóng cửa" 7 ngày

Người dân Đà Nẵng đồng tình "đóng cửa" nếu 4 ngày vẫn không giảm dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Người dân Đà Nẵng đồng tình "đóng cửa" nếu 4 ngày vẫn không giảm dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Người dân Đà Nẵng đồng tình "đóng cửa" nếu 4 ngày vẫn không giảm dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Lên top