Người dân cần biết ứng dụng nào để phòng, chống dịch COVID-19?

Ứng dụng Bluezone cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19. Ảnh: Vy Vy
Ứng dụng Bluezone cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19. Ảnh: Vy Vy
Ứng dụng Bluezone cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19. Ảnh: Vy Vy
Lên top