Người dân bức xúc vì đường BOT chi chít… “ổ gà”, “ổ trâu”

Lên top