Người dân bình tĩnh trước dịch COVID-19 và hoang tin

Sáng 7.3.2020, giá rau xanh, thực phẩm tại các chợ dân sinh vẫn bình ổn, không khan hàng gây sốt giá. Ảnh: Kh.V
Sáng 7.3.2020, giá rau xanh, thực phẩm tại các chợ dân sinh vẫn bình ổn, không khan hàng gây sốt giá. Ảnh: Kh.V
Sáng 7.3.2020, giá rau xanh, thực phẩm tại các chợ dân sinh vẫn bình ổn, không khan hàng gây sốt giá. Ảnh: Kh.V
Lên top