Người cao tuổi sẽ được trợ cấp xã hội thế nào từ 1.7.2021?

Người cao tuổi thuộc đối tượng sau sẽ được hưởng trợ cấp xã hội.
Người cao tuổi thuộc đối tượng sau sẽ được hưởng trợ cấp xã hội.
Người cao tuổi thuộc đối tượng sau sẽ được hưởng trợ cấp xã hội.
Lên top