SÔNG SÀI GÒN BỊ “XẺ THỊT”, CHIẾM ĐOẠT:

Người bình dân hiến đất mở đường "chê" đại gia chiếm hẻm thành của riêng

Lên top