Ngư dân Bạc Liêu phản ứng dự án điện gió Cà Mau gây khó khăn cho tàu cá

Điện gió Tân Thuận đang thi công tại cửa biển Gành Hào, giáp ranh Tân Thuận nằm trong luồng lạch cửa biển Gành Hào. Ảnh: Nhật Hồ
Điện gió Tân Thuận đang thi công tại cửa biển Gành Hào, giáp ranh Tân Thuận nằm trong luồng lạch cửa biển Gành Hào. Ảnh: Nhật Hồ
Điện gió Tân Thuận đang thi công tại cửa biển Gành Hào, giáp ranh Tân Thuận nằm trong luồng lạch cửa biển Gành Hào. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top