Nghịch lý đàn hổ tang vật mỗi tháng “ngốn” hàng trăm tấn thóc

Một trong 9 cá thể hổ trong vụ án nuôi nhốt hổ trái phép ở xã Đô Thành (huyện Yên Thành) đang được nuôi tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm. Ảnh: ND
Một trong 9 cá thể hổ trong vụ án nuôi nhốt hổ trái phép ở xã Đô Thành (huyện Yên Thành) đang được nuôi tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm. Ảnh: ND
Một trong 9 cá thể hổ trong vụ án nuôi nhốt hổ trái phép ở xã Đô Thành (huyện Yên Thành) đang được nuôi tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm. Ảnh: ND
Lên top