Nghỉ việc ở công ty, nhận sổ BHXH qua quận hay bưu điện

Lên top