Nghỉ hưu trước tuổi có bị trừ mỗi năm 2% không?

Lên top