Nghỉ hưu sớm: Băn khoăn khoản trừ 2% mỗi năm do nghỉ trước tuổi

Nhiều giáo viên cao tuổi muốn nghỉ hưu sớm nhưng sợ thiệt thòi. Minh hoạ ĐAN
Nhiều giáo viên cao tuổi muốn nghỉ hưu sớm nhưng sợ thiệt thòi. Minh hoạ ĐAN
Nhiều giáo viên cao tuổi muốn nghỉ hưu sớm nhưng sợ thiệt thòi. Minh hoạ ĐAN
Lên top