Nghỉ học kéo dài vì dịch COVID-19: "Đâu chỉ mỗi phụ huynh ảnh hưởng"

Nhiều phụ huynh lo ảnh hưởng vì học sinh nghỉ học kéo dài. Ảnh: Tùng Giang.
Nhiều phụ huynh lo ảnh hưởng vì học sinh nghỉ học kéo dài. Ảnh: Tùng Giang.
Nhiều phụ huynh lo ảnh hưởng vì học sinh nghỉ học kéo dài. Ảnh: Tùng Giang.
Lên top