Nghỉ dịch kiêm nghỉ hè, ít sân chơi khiến trẻ nghiện điện thoại tivi

Nghỉ dịch kiêm nghỉ hè, ít sân chơi khiến trẻ nghiện điện thoại tivi. Ảnh: TT
Nghỉ dịch kiêm nghỉ hè, ít sân chơi khiến trẻ nghiện điện thoại tivi. Ảnh: TT
Nghỉ dịch kiêm nghỉ hè, ít sân chơi khiến trẻ nghiện điện thoại tivi. Ảnh: TT
Lên top