Nghi án dìm hàng “Lật Mặt: 48h”: Phát ngán với những kiểu ầm ĩ như thế

Một cảnh trong phim Lật Mặt: 48h. Ảnh: NSX.
Một cảnh trong phim Lật Mặt: 48h. Ảnh: NSX.
Một cảnh trong phim Lật Mặt: 48h. Ảnh: NSX.
Lên top