Nghệ sĩ làm từ thiện: Người sao kê người chưa, ai chuẩn chỉ?

Một số trang sao kê được nghệ sĩ Trấn Thành công bố. Ảnh: CMH.
Một số trang sao kê được nghệ sĩ Trấn Thành công bố. Ảnh: CMH.
Một số trang sao kê được nghệ sĩ Trấn Thành công bố. Ảnh: CMH.
Lên top