Nghệ sĩ làm từ thiện: Không chỉ sao kê, cần minh bạch cả đầu vào và chi ra

Thủy Tiên là một trong những nghệ sĩ tiên phong đi cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt năm 2020. Ảnh cắt từ clip.
Thủy Tiên là một trong những nghệ sĩ tiên phong đi cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt năm 2020. Ảnh cắt từ clip.
Thủy Tiên là một trong những nghệ sĩ tiên phong đi cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt năm 2020. Ảnh cắt từ clip.
Lên top